Oktatók

Dr. Marosán Miklós
Dr. Marosán Miklós
Oktató

Személyi adatok:

Név:                       Dr. Marosán Miklós

E-mail:                    marosan.miklos[kukac]aotk[pont]szie[pont]hu

Beosztás:                Tanszékvezető helyettes, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Munkahely:            Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar

                               Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék

                               1078 Budapest, István u. 2.

Tudományos fokozatok, címek:

2013.                      Címzetes egyetemi tanár        

2010.                      Dr. habil.                               

2004.                      Doktori PhD fokozat             

Végzettségek:

2014.                      Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök     

2007.                      Okleveles zoológus               

2001.                      Okleveles agrármérnök          

1999.                      Vadgazda mérnök      

Szakértői jogosultságok:

  • Igazságügyi szakértő (mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés, mezőgazdasági termésbecslés, állattenyésztés, takarmánygazdálkodás, élővilág-védelem, agrár-környezetgazdálkodás, egyéni és társas vadászatok lebonyolítása, erdei vadkár, erdei vadkárok becslése, vadgazdálkodási tervezés, zárttéri vadtartás, mezőgazdasági vadkár) IRM engedélyszám: 008622.
  • Vadgazdálkodási és vadászati szakértő (vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad gépjárművel való ütközéséből eredő károk, vadászati jog) FVM nyilvántartási szám: 74442/2005.

Kutatási érdeklődés:

  • Igazságügyi szakkérdések a vadgazdálkodásban, vadászatban és a mezőgazdaságban.
  • Mezőgazdasági és kertészeti vadkárok, továbbá egyéb vad által okozott károk módszertani vizsgálata, szakértői protokollok kidolgozása.
  • Vadhús beltartalmi- és zsírsavösszetételének, mikroelem tartalmának elemzése.
  • Vadonélő állatok életkorbecslése és életkorra utaló morfológiai bélyegeinek összehasonlító vizsgálata (csonttani, anatómiai és szövettani módszerekkel).

Idegen nyelvismeret:

  • Angol, középfokú „C” típusú (szaknyelvvel bővített) állami nyelvvizsga
  • Francia alapszint

Munkahelyek, beosztások:

2014-től                  Tanszékvezető helyettes, tudományos főmunkatárs, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék.

2011-től                  Tudományos főmunkatárs, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Állattenyésztési és Genetikai Osztály.

2010-2011              Egyetemi docens, szakvezető, Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, Környezettudományi Intézet.

2002-2010              Egyetemi adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Környezettudományi Intézet, Állattani Tanszék.

1999-2011              Külső, megbízott oktató, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszéken megbízott, külső oktatóként részt vett a vadászati és vadgazdálkodási oktatásban.

Vállalkozási tapasztalat:

2009-től                  Ügyvezető, a Mező-Vad Kft-nél, mely az Igazságügyi Minisztériumnál bejegyzett igazságügyi szakértői gazdasági társaság.

Oktatói tevékenység:

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék tanszékvezető helyettese. A „vadgazdálkodási szakirány” szakmai vezetését végzi, oktatja a vadászati és vadgazdálkodási tantárgyak („Vadászattan”, „Vadgazdálkodás és állományhasznosítás”, „Trófeabírálat és trófeagazdálkodás” és „Fegyver és lőszerismeret”) oktatását látja el.

Korábbi munkahelyén Károly Róbert Főiskolán – ahol jelenleg címzetes egyetemi tanár – a Vadgazda mérnöki (BSc), az Erdőgazda és a Vadgazdálkodási Technológus szakok vezetője volt. E szakoknak átdolgozta és a folyamatosan fejlesztette, korszerűsítette a tantervét és eredményesen vezette a Vadgazda mérnöki szak akkreditációját. 2010-ben megalapította az Élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnöki/szaktanácsadó és a Vadászati és vadgazdálkodási szakmérnöki/szaktanácsadói szakokat. A Károly Róbert Főiskolán a vadgazdálkodási és vadászai szaktárgyakat oktatta.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán, 2002-2010 között a vadászati, vadgazdálkodási, zoológiai tantárgyak oktatási feladatait látta el.

Oktatói tevékenysége során 64 egyetemi szintű (MSc) diplomadolgozat és 30 főiskolai szintű (BSc) szakdolgozat, továbbá 17 tudományos diákköri dolgozat készült el témavezetői irányítása mellett. Rendszeresen részt vesz záróvizsga-bizottságok munkájában, mint bizottsági elnök, illetve tag. Kb. 100 alkalommal volt felkért opponens hazai és külföldi állatorvos, agrármérnök, erdőmérnök, vadgazda mérnök hallgatók diplomadolgozatainál. 18 alkalommal vett részt doktori (PhD) szakértői bizottságok munkájában, mint tudományos titkár, bizottsági tag, illetve opponens. Oktatási tevékenysége során eddig kb. 2600 óra egyetemi előadást, 1250 óra gyakorlatot és 1450 óra szakdolgozat/diplomadolgozat konzultációt tartott.

Publikációs tevékenység:

Munkáját széleskörű együttműködésben több egyetemi (NYME-EMK, NYME-MÉK, ELTE-TTK, ELTE-BTK, SZIE-MKK, Tsukuba University Japán), múzeumi (MTM Állattár, MTM Embertani Tár) kutatóintézeti (ERTI, NÉBIH-OÁI) kutatóhellyel, és vadászati egységekkel (vadásztársaságok, erdészeti és mezőgazdasági Rt-k) végzi. 48 tudományos folyóiratcikknek, 24 konferencia kiadványban megjelent közleménynek, 4 felsőoktatási jegyzetnek, 2 szakkönyvnek, 55 szak- és ismeretterjesztő-cikknek és 5 disszertációnak-tanulmánynak első, illetve társszerzője.

Egyéb tevékenységek:

Oktatói és kutatói feladatai mellett felkérésre, illetve hatósági kirendelésre ágazati-, illetve igazságügyi mezőgazdasági, vadászati és vadgazdálkodási szakértőként gazdálkodó szervezetek, önkormányzat, rendőrség, ügyészség és bíróság munkáját segíti szakvélemény készítéssel (eddig kb. 360 alkalommal). Részt vesz oktatóként a mezőgazdasági szaktanácsadók (állattenyésztési informatikai rendszerek, állatvédelem, állatjelölés és környezetkímélő mezőgazdasági módszerek témakörökben) továbbá a hivatásos vadászok kötelező továbbképzésében és állami vadászvizsgára felkészítő tanfolyamok tartásában. Tanfolyami képzésekben kb. 620 óra előadást tartott.

Kutatási projektekben való részvétel:

1997-2006.             A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula, Dr. Marosán Miklós, Tari Tamás, Tóth Réka, Gáspár Lóránt) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.

1997-2006.             Agancs- és szarvméretek biometriai elemzése, nagyvad selejtezés és korbecslés. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula és Dr. Marosán Miklós) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.

1999-2005.             Vadfajok életkorbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Prof. Dr. Náhlik András, Dr. Király István).

2000-től                  Kétéltűek és hüllők állategészségtani vizsgálata (Témavezető: Dr. Gál János. Résztvevő: Dr. Marosán Miklós, Dr. Sós Endre, Dr. Vincze Zoltán)

2001-től                  Vadegészségtani kutatások (Témavezető: Dr. Gál János. Résztvevő: Dr. Marosán Miklós, Dr. Király István)

2003.                      Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

2006.                      Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

2007-től                  Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének elemzése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós és Dr. Tóth Tamás. Résztvevők: Dr. Cenkvári Éva, Dr. Zsédely Eszter, Németh Katalin).

2002-2010.             Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs fertőzöttségének felmérése, valamint a parazita biológiájára vonatkozó adatok elemzése. (Projektvezető: Dr. Király István. Résztvevők: Dr. Gál János, Dr. Marosán Miklós, Prof. Dr. Faragó Sándor).

2010-től                  Szabadterületi gímszarvas-állományok vadgazdálkodási tervezésének szempontjából fontos ökológiai paramétereinek vizsgálata Dél-Dunántúlon. (Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc. Résztvevő: Kemenszky Péter, Dr. Király István, Dr. Marosán Miklós).

2010-2012              Távérzékelés lehetőségei a vadgazdálkodásban (Projektvezető: Dr. Berke József. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós, Dr. Király István, Kozma-Bognár Veronika, Kelemen József).

2012-től                  Szimulált mezőgazdasági károk és vadkárok vizsgálata. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Dr. Király István és Perczel Mihály)

További képesítések:

Állami vadászvizsga, Állami vadászíjász kiegészítő vizsga, Nemzetközi vadászíjász vizsga (International Bowhunter Education Program), Rendőrségi fegyverismereti vizsga sörétes, golyós és marok lőfegyverre, Lövészetvezetői bizonyítvány, Képesített hatósági vadhúsvizsgáló bizonyítvány.

Díjak, tagságok, közéleti tevékenységek:

1998.                      Környezetvédelmi miniszter elismerő oklevele

1998/1999              Környezetvédelmi Minisztérium ösztöndíja

1999-től                  Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály tagja

2000-től                  Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály tagja

2002.                      Doktoranusz Publikációs Pályázat II. helyezés

2002.                      Tavaszi Szél Alapítvány tudományos ösztöníja

2004-2008              NYME MÉK Bolognai Kuratórium Tagja

2005-től                  Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

2007-2010              NYME-MÉK Vadásztársaság elnöke

2008-2010              NYME-MÉK TDK Állattudományi Tudományos Műhely tagja

2009-től                  Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara tagja

2010-től                  Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály választmányi tagja, vezetőségi tagja

2010-2011              Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály titkára

2010-2011              KRF-TVK Tudományos Bizottságának tagja

2011-től                  SZIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola témavezető

2012-től                  Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet Természetvédelmi Bizottságának tagja

2012-től                  MTA Erdészeti Bizottság, Vadgazdálkodási Albizottság tagja

2013-tól                  Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet megyei és országos küldötte.

2013-tól                  Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja

2013-tól                  Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesületének alapító tagja.

Vissza