Vadkárszakértés

A vadkárbecslésben a múlt és néhol a jelen gyakorlata is a szubjektivitásra alapult. Saccolással, hasraütés szerű becslésekkel próbálták, próbálják meg a vad okozta kárt számszerűsíteni. Véleményünk szerint ez elfogadhatatlan, hiszen más ember jövedelem kiesését nem lehet csak megsaccolni, ha kártérítésről van szó. Kerülni kell a szubjektivitást és kiküszöbölni a részrehajlást.

A vadkár felmérése mérnöki munka, melyet mérésekre kell alapozni. Az általunk kidolgozott és alkalmazott metodika erre alapul. A kár mértékét a reális kárfelvétel módszerével mérjük fel, igazodva a vad táplálkozási stratégiájához. A kárérték alapjául szolgáló terméshozamot szintén mérések alapján határozzuk meg. A károsult és a kárért felelős egyaránt szemmel követheti a mért adatokon alapuló számításokat, így elkerülhetők a felesleges, parttalan viták is.

Az alkalmazott módszertant részletesen, képekkel és ábrákkal illusztrálva tárgyalja a 2011. szeptemberében a Mezőgazda Kiadó gondozásában megjelent "Vadkár" c. könyvünk.

Az objektív kárfelmérés méréseken alapuló szakértői módszer. A szakértő ebben az esetben minden fontos paramétert megmér a károsított területrészen. A mérhető paraméterek közé tartozik többek között az egy egységre vonatkoztatott sortávolság, tőszám, kalászszám, csőszám, termésmennyiség, a termény nedvesség tartalma, a károsítás mértéke, a károsított terület nagysága stb. A károsított területet aprólékosan végigjáró szakértő a vadkár mellett egyéb biotikus és abiotikus károsító tényezőkkel is találkozik a táblában, azokat elkülöníti a vad általi károkozástól. Így nem fordulhat elő, hogy például a jégverést vadkárként méri fel.

Az objektív kárfelmérésen felmért adatokat a szakértő megfelelően, visszaellenőrizhetően dokumentálja, azokat a számításainál felhasználja. Minden egyes mért adatnak megvan a helye a számításoknál, logikusan, bárki számára érthetően következik egyik a másikból. A felmért, kiszámított termésmennyiség és a vadkár mértéke 5-10% hibahatáron belül található.

Objektív módszereken alapuló kárfelmérést nagyon kevés szakértő használ. Jelentősen nagyobb, készségszintű szaktudást igénylő munka, mint a szubjektív kárbecslés. Jóval több időráfordítással jár és sokkal több eszközt is igényel, amit a szakértőnek meg kell vásárolnia.

A módszer legnagyobb előnye a pontos dokumentáció, a visszaellenőrizhetőség, a pontosság. Az objektív, méréseken alapuló módszerrel dolgozó szakértő kizárja munkájából a szubjektivitást, ezzel a csalás lehetősége teljesen megszűnik. Az objektív mérésekre alapozva elkészített szakvélemény a bíróság előtt is megállja a helyét, ezzel nagyobb jogbiztonságot nyújt a károsult termelőnek.

Munkánk célja, hogy megfelelő alapokon nyugvó független szakvéleményt adjunk az eljáró hatóságok, megbízók kezébe, mely reálisan tükrözi a keletkezett kár mértékét és értékét is. Megkönnyítve ezzel az egyezség létrehozását. Természetesen nem fog mindenhol egyezség születni, de ennek nem a kár mértéke vagy értéke adja az okát, hanem a személyes ellentétek és indulatok.

Érdeklődjön munkatársunknál a +36-30-701-1349 vagy a +36-30-575-2653 telefonszámon!