Jelentkezés

Vadkárfelmérés - Vadkárképviselet Veszprém Vármegye
Tanfolyam tervezett dátuma: 2024-07-17
Helyszín: Szentgál, Nyugdíjs kör épülete, Veszprém, Szentgál, Fő utca 56.
Jelentkezési határidő: 2024-07-17
Az induláshoz hiányzó jelentkezők száma: 7
Vadkárfelmérés – vadkárképviselet tanfolyam július 17,18,20,22.

A NAK által generált vadkárérvényesítési helyzetben fontosnak tartjuk, hogy a vadászatra jogosultak megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek a szemléken, ahol azokat az elengedhetetlen észrevételeket és nyilatkozatokat meg kell tenniük, melyek alapján a jogérvényesítésük megalapozott lesz.

A tanfolyam célja, hogy a vadászatra jogosultak képviselői és alkalmazottai megfelelő ismeretanyaggal legyenek felvértezve egy-egy vadkáros eljárásban. Ismerjék az egyes eljárás típusok rendjét, jogalapját és az azokban való részvételi és nyilatkozattételi lehetőségeket. Ismerjék meg a vadkárfelmérés módszertanát és legyenek alkalmasak a szakértői munka tevékeny nyomon követésére és esetleges hibáinak észrevételezésére. Megtanulhatják és kipróbálhatják a Vadkárkalkulátor működését és megismerhetik előnyeit. A tanfolyam költsége elenyésző a szakmai képviseletre megbízott szaktanácsadó vagy magánszakértő díjához képest.

A tanfolyam ára: Négy napos képzés: 100.000,- Ft/fő (78.740,- + ÁFA)

A képzésen résztvevő a képzési díjban megkapja a Vadkár c. könyvet is, valamint a Vadkárkalkulátor első használatához szükséges 3 ajándék kreditet.

Minimum létszám 10 fő, maximum létszám 40 fő.

A tanfolyam díja a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. 12029004-01335275-00100003 számú számlaszámára utalással a kiállított számla alapján fizetendő. A számlát csak a tényleges indulás előtt állítjuk ki és tájékoztatjuk a képzés biztos indulásáról a jelentkezőket.
A számlázási adatokat, Név-Cím-szükség esetén adószám a tájékoztató levlünkben fogjuk bekérni.