Vadgazdálkodási Igazságügyi szakértés

Vadászati Jog, Vadászterületek kialakítása, haszonbérlete

Vadászterületek kialakításának levezetése, haszonbérleti szerződések készítése. Vadászati jogi szaktanácsadás, megfelelőségi tanulmány készítése, engedélyezések ügyintézése.

Vadgazdálkodási Tervezés

Vadgazdálkodási üzemtervek, éves tervek, jelentések és állománybecslések készítése. Zárttéri vadtartás tervezése, kertek kivitelezésének szervezése.

Mezőgazdasági és Erdei vadkár becslése, felmérése

A vadkárbecslésben a múlt és néhol a jelen gyakorlata is a szubjektivitásra alapult. Saccolással, hasraütés szerű becslésekkel próbálták, próbálják meg a vad okozta kárt számszerűsíteni. Véleményünk szerint ez elfogadhatatlan, hiszen más ember jövedelem kiesését nem lehet csak megsaccolni, ha kártérítésről van szó. Kerülni kell a szubjektivitást és kiküszöbölni a részrehajlást.

A vadkár felmérése mérnöki munka, melyet mérésekre kell alapozni. Az általunk kidolgozott és alkalmazott metodika erre alapul. A kár mértékét a reális kárfelvétel módszerével mérjük fel, igazodva a vad táplálkozási stratégiájához. A kárérték alapjául szolgáló terméshozamot szintén mérések alapján határozzuk meg. A károsult és a kárért felelős egyaránt szemmel követheti a mért adatokon alapuló számításokat, így elkerülhetők a felesleges, parttalan viták is.

Az alkalmazott módszertant részletesen, képekkel és ábrákkal illusztrálva tárgyalja a 2011. szeptemberében a Mezőgazda Kiadó gondozásában megjelent "Vadkár" c. könyvünk.

Az objektív kárfelmérés méréseken alapuló szakértői módszer. A szakértő ebben az esetben minden fontos paramétert megmér a károsított területrészen. A mérhető paraméterek közé tartozik többek között az egy egységre vonatkoztatott sortávolság, tőszám, kalászszám, csőszám, termésmennyiség, a termény nedvesség tartalma, a károsítás mértéke, a károsított terület nagysága stb. A károsított területet aprólékosan végigjáró szakértő a vadkár mellett egyéb biotikus és abiotikus károsító tényezőkkel is találkozik a táblában, azokat elkülöníti a vad általi károkozástól. Így nem fordulhat elő, hogy például a jégverést vadkárként méri fel.

Az objektív kárfelmérésen felmért adatokat a szakértő megfelelően, visszaellenőrizhetően dokumentálja, azokat a számításainál felhasználja. Minden egyes mért adatnak megvan a helye a számításoknál, logikusan, bárki számára érthetően következik egyik a másikból. A felmért, kiszámított termésmennyiség és a vadkár mértéke 5-10% hibahatáron belül található.

Objektív módszereken alapuló kárfelmérést nagyon kevés szakértő használ. Jelentősen nagyobb, készségszintű szaktudást igénylő munka, mint a szubjektív kárbecslés. Jóval több időráfordítással jár és sokkal több eszközt is igényel, amit a szakértőnek meg kell vásárolnia.

A módszer legnagyobb előnye a pontos dokumentáció, a visszaellenőrizhetőség, a pontosság. Az objektív, méréseken alapuló módszerrel dolgozó szakértő kizárja munkájából a szubjektivitást, ezzel a csalás lehetősége teljesen megszűnik. Az objektív mérésekre alapozva elkészített szakvélemény a bíróság előtt is megállja a helyét, ezzel nagyobb jogbiztonságot nyújt a károsult termelőnek.

Munkánk célja, hogy megfelelő alapokon nyugvó független szakvéleményt adjunk az eljáró hatóságok, megbízók kezébe, mely reálisan tükrözi a keletkezett kár mértékét és értékét is. Megkönnyítve ezzel az egyezség létrehozását. Természetesen nem fog mindenhol egyezség születni, de ennek nem a kár mértéke vagy értéke adja az okát, hanem a személyes ellentétek és indulatok.

Érdeklődjön munkatársunknál a +36-30-701-1349 vagy a +36-30-575-2653 telefonszámon!

Vadászati balesetek, Vad-Gépjármű ütközése

Vad és gépjármű ütközésének tisztázása. A kármegelőzési tevékenység kidolgozása. Balesetvédelmi előadások megtartása.

Zárttéri vadtartás, Vadgazdálkodási berendezések és létesítmények tervezése, kivitelezése, értékelése

Érdeklődjön munkatársunknál a +36-30-701-1349 vagy a +36-30-575-2653 telefonszámon!