Vadásztanfolyam

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. oktatási célja, hogy a vadászvizsgára felkészítő tanfolyamra beiratkozott hallgatók készség szinten megismerjék és elsajátítsák a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével sikeresen tehetik le az Állami Vadászvizsgát, hogy majd a gyakorlatban azt önállóan alkalmazva sikeres vadászati tevékenységet folytathassanak. Célunk, hogy az általunk felkészített vadászjelöltek a vadászok közösségének elismert, hasznos tagjaivá váljanak, akik ismerik a vadászat szakmai fogásait, teljes biztonsággal ismerik fel a vadászható és védett állatfajokat, és képesek etikusan, vadászhoz méltó módon terítékre hozni a vadat. Ismerik, tisztelik, betartják a vadászat írott és íratlan szabályait, betartják a rájuk vonatkozó etikai és más szabályokat. A vadászvizsgára felkészítő tanfolyam kötelezően elsajátítandó ismeretanyagát a 19/2022 AM rendelet tartalmazza, amely elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is előír. Az oktatás egységes, magas színvonalának biztosítása érdekében a teljes tanítandó tananyagot diavetítéses formában feldolgoztuk és minden oktató rendelkezésére bocsátottuk. Ez garantálja azt, hogy helyszíntől és oktatótól függetlenül az egyes témakörökben mindig ugyanazok a kérdések kerülnek feldolgozásra, mindig ugyanazokkal az ábrákkal, fotókkal, példákkal. Oktatóink kivétel nélkül magas fokú elméleti szakismeretekkel és a vadgazdálkodási gyakorlatban szerzett több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Minden oktató évek óta tevékenyen részt vesz a vadászjelöltek állami vadászvizsgára történő felkészítésében.

Az Állami Vadászvizsgáról

Az Állami Vadászvizsga mindenki számára kötelező, aki vadászni szeretne. Akinek szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettsége van, annak is kötelező a fegyveres vizsgarészből számot adni a tudásáról. A jelentkezés feltétele a betöltött 17. év és a magyarországi lakcím. A vadászvizsgát csak magyar nyelven lehet letenni.

Jelentkezés a tanfolyamra, további tudnivalók

Jelentkezni a www.vadkarszakertok.hu oldalon on-line lehet. A jelentkezést akkor tekintjük érvényesnek, ha a vadászjelölt a tanfolyam díjának legalább 50%-át befizette a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. bankszámlájára (utalás esetén a közlemény rovatba kérjük a számlázási adatokat írják be, Név-Cím-szükség esetén adószám), vagy házi pénztárába. A tanfolyamokat legalább 8 fő jelentkezése esetén indítjuk.

Ha a díjelőleg befizetésétől számítva 90 napon belül nem indul tanfolyam, akkor a pénzt a befizetőnek visszautaljuk, vagy kérésére a jelentkezését a befizetett összeggel együtt tovább fenntartjuk a következő tanfolyam indulásáig. (Ha a befizetéstől számított 90 napon belül a jelentkező visszalép, és mégsem szeretné elvégezni a tanfolyamot, az előleget visszaadni nem áll módunkban!). A tanfolyam teljes összegét, azaz a fennmaradó 50%-ot a beiratkozáskor kell készpénzben kiegyenlíteni. A teljes befizetett összegről természetesen számlát adunk.

A tanfolyam díja tartalmazza az általunk készített diavetítések anyagát, az Állami Vadászvizsga kidolgozott szóbeli tételeit, és az Állami Vadászvizsga képanyagát és tesztkérdéseit, jelentkezőnként 1-1 példányban. A tanfolyam díja magában foglalja két alkalommal a gyakorlati vadászlövészet, és a lőtérhasználat díját. Az állami vadászvizsga díja 25.000,- Ft, amelyet a vadászvizsgára jelentkezőknek a lakóhely szerinti Kamara felé csekken kell befizetniük.

A vadásztanfolyam ára bruttó 240.000,- Ft/fő

Az intenzív vadásztanfolyam ára: bruttó 300.000,- Ft/fő (max. 21 napos időtartammal)

Számlaszámunk: 12029004-01335275-00100003
Az előleg befizetésénél a megjegyzés rovatba kérjük, tüntessék fel a befizetés jogcímét, amely: „vadásztanfolyam előleg” és a számlázási nevet, címet, adószámot.

További információk

AM regisztrációs száma: VgF/135-1/2022. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/002469
• www.vadkarszakertok.hu
• vadaszvizsga[kukac]vadkarszakertok[pont]hu
Kása Róbert, 9330 Kapuvár, Szent László u. 8., +36-30/701-1349
Varga Zoltán, 2943 Bábolna, Víztorony u. 9., +36-30/575-2653

Kapcsolódó dokumentumok
Vadasztanfolyam-ASZF,-2022.pdf
Kapcsolódó galéria